KGK (UPS) – Jeneratör Seçimi Yapılırken Nelere Dikkat Edilmelidir ?


KGK (UPS) – Jeneratör Seçimi Yapılırken Nelere Dikkat Edilmelidir ?

Bu iki sistemin birlikte çalışması ile ilgili dikkate alınması gereken bazı durumlar vardır. Genel itibariyle;

  • Jeneratör ani olarak yüklendiği zaman kesintisiz güç kaynağındaki toplam yükü kaldıramadığından generatör geriliminde ve frekansında salınımlar meydana gelebilir. Bu durumda KGK aküden çalışmaya başlayacaktır. Bu yüzden jeneratör gücü KGK anma gücünden fazla olmalıdır.
  • Eski teknoloji girişi tristörlü transformatörlü KGK’ların çektikleri akımın harmonikli olması jeneratörü harmonik akımları ile yükleyerek jeneratör terminal gerilimini bozar. Bu yüzden jeneratör gücü transformatörlü KGK’ya göre oldukça büyük seçilir.6 ve 12 darbeli doğrultucuya sahip KGK’larda bağlanması gereken jeneratör gücü KGK nominal gücünün 1.8-2 katı olmalıdır.
  • KGK gücü ile jeneratör gücü birbirlerine yakın seçildikleri takdirde gerilim yükselmeleri, gerilim ve akım rezonansları oluşabilir.
  • KGK-Jeneratör boyutlandırılmasında KGK’nın geniş bir frekans aralığına sahip olması önemlidir.
  • Birçok uygulamada, jeneratör yalnızca KGK’yı beslemez. Bu tip durumlarda, KGK harici yüklerin güçleri ve karakteristikleri de önemlidir. Bu yükler, belirli koşullarda yüksek akıma ihtiyaç duyan tipte olabilir. Yük analizinin iyi yapılmaması, sistemin sağlıklı çalışmasına engel olarak KGK çıkışındaki kritik yüklerin enerjisiz kalmasına neden olabilir.


Günümüzde artık KGK’ların doğrultucu üniteleri ileri teknoloji ürünü IGBT’lerden oluşmaktadır. IGBT doğrultuculu modern trafosuz KGK’larda, KGK’ya bağlanması gereken jeneratör gücü KGK nominal gücünün yalnızca 1.2-1.3 katı arasındadır. Fakat bu değerler jeneratör tipine ve jeneratörde kullanılan kontrol yöntemlerine göre değişkenlik gösterebilir. IGBT doğrultucu kullanılan KGK’lar ile birlikte jeneratör gücünden dolayısıyla maliyetten ve boyuttan ciddi şekilde tasarruf edilir.